O Wydziale

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM powstał w 2019 r. w wyniku restrukturyzacji Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Obecnie na Wydziale prowadzone są studia na kierunkach: etnologia, kulturoznawstwo, media interaktywne i widowiska oraz teatrologia. Działalność badawczą na Wydziale wspierają centra: HAT Research Center oraz Regionalne Obserwatorium Kultury.

  • 8 kierunków
  • 600 studentów
  • 100 pracowników i doktorantów