Zasady zamieszczania informacji na stronie

Prosimy o przesyłanie informacji (wydarzeń, komunikatów, wiadomości) zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami na adres waik@amu.edu.pl.