Dla studentów z ASD

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disprder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Aby skorzystać z pomocy Biura, nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wykładowcy i inni studenci nie będą wiedzieć o tym, czy jesteś sobą z ASD, jeśli nie będziesz chciał o tym mówić. Biuro nigdy nie przekazuje informacji o studentach innym osobom, jeśli nie wyrażają na to zgody. Będziemy mogli przekazać informacje o wsparciu, jakiego potrzebujesz wybranym przez Ciebie wykładowcom wyłącznie na Twoją pisemną prośbę. Wsparcie, jakie możesz otrzymać na UAM, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Najważniejsze, abyś wiedział, że na UAM możesz otrzymać:

  • Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia,
  • darmową pomoc psychologiczną w Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego,
  • wsparcie Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania,
  • lektoraty z języka angielskiego w małych grupach,
  • pomoc asystenta dydaktycznego,
  • udział w letnich i zimowych wyjazdach szkoleniowych,
  • udział w obozach sportowo-rekreacyjnych,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych - UWAGA: dotyczy tylko osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-asd

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 
60-780 Poznań 
tel: 061 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz
e-mail: 
arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Krzysztof Osóbka
e-mail: 
krzysztof.osobka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny