Przydatne linki

USSOSweb Serwis USOSweb Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.

Należy pamiętać, że hasło do systemu jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM (skrzynka pocztowa, USOSweb, dostęp do Eduroam) w związku z tym zmiana hasła możliwa jest tylko z jednego miejsca - Panelu sterowania AMU-NET. W przypadku gdy zapomnisz hasła prosimy o kontakt na Helpdesk: +48 61 829 2670.

Przypominamy także, że codziennie o godzinie 1.00 rozpoczyna się synchronizacja danych z główną bazą uniwersytecką USOS - w czasie jej trwania system jest niedostępny! Należy pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia widoczne są w systemie UsosWeb dopiero po migracji danych.

APD Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Omega

Baza Wiedzy UAM (Omega Psir)

Baza Wiedzy UAM jako rozwiązanie Current Research Information System (CRIS) funkcjonuje w ramach oprogramowania Omega-Psir. Została wdrożona Zarządzeniem Rektora nr 8/2020/2021 w celu usprawnienia procesu zarządzania wiedzą na Uczelni, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Logowanie do Bazy Wiedzy UAM:
login: identyfikator użytkownika, np. dla konta xxyyzz@amu.edu.pl identyfikatorem użytkownika jest: xxyyzz
hasło: identyczne z hasłem dostępu do poczty pracowniczej
UWAGA: do zalogowania nie używać numeru PESEL

AMUrap Program AMURap udostępnia raporty zbierające dane z różnych źródeł i baz danych UAM.

AMUR AMUR - Adam Mickiewicz University Repository jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

Erasmus+ Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – z wyjazdów w mogą korzystać nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni.