Data publikacji w serwisie:

Infrastruktura kształcenia zdalnego

Pod adresem    https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0014/402710/Infrastruktura-mogaca-wspierac-ksztalcenie-zdalne-ver-2.pdf dostępna jest uaktualniona wersja informacji „Infrastruktura mogąca wspierać kształcenie zdalne 2", która była załącznikiem zarządzenia JM Rektora w sprawie kształcenia zdalnego. Dokument został uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące pomocy, linki do różnych przydatnych zasobów, możliwości wykorzystania aplikacji mobilnych.