Studia podyplomowe

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

Studia MBA ZSW, które proponujemy mają za zadanie przygotować Państwa do skutecznego zarządzania organizacjami edukacyjnymi szkolnictwa wyższego oraz organizacji współpracujących. Wychodzimy z założenia, iż przygotowanie menedżerskie przydatne jest we wszystkich typach organizacji, począwszy od wielkich spółek akcyjnych, globalnych firm produkcyjnych i usługowych, a skończywszy na organizacjach dobroczynnych. Różne są cele i strategie, różne są struktury i motywacje ludzi, lecz efektywne zarządzanie jest jedno, a jego sukces zależy od właściwego rozpoznania swoistości danej organizacji i całej branży oraz od umiejętnego wyboru celów strategicznych.

Studia Podyplomowe Rozwój Publiczności. Wiedza i Praktyka
„Rozwój publiczności” to pierwsze w Polsce studia podyplomowe w całości poświęcone koncepcji Audience Development. Zakłada ona strategiczne i kompleksowe podejście do zagadnienia budowania relacji z publicznością przez organizacje sektora kultury. Roczny, autorski program edukacyjny powstał przy współpracy 10 organizacji eksperckich z 6 krajów europejskich (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT. Pierwszą, pilotażową edycję programu w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizował wraz z Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Poznań. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy warszawskich oraz poznańskich instytucji kultury: Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Biennale Warszawa, Teatr Rozmaitości, Teatr Ateneum, Teatr Baj, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny.
http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/