Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii:

dr Ewa Kwiatkowska

dr Zbigniew Szmyt

dr Małgorzata Jankowska

dr Andrzej Bełkot

dr Marcela Kościańczuk

dr Cezary Kościelniak

dr Katarzyna Majbrody

dr Andrzej Sarnacki