Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii:

dr Jan Wasiewicz (w trakcie)

dr Karolina Golinowska  (w trakcie)

dr Tomasz Żaglewski

dr Michał Mokrzan (w trakcie)

dr Piotr Fabiś

dr Ewa Kwiatkowska

dr Zbigniew Szmyt

dr Małgorzata Jankowska

dr Andrzej Bełkot

dr Marcela Kościańczuk

dr Cezary Kościelniak

dr Katarzyna Majbrody

dr Andrzej Sarnacki