Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii:

dr Roman Bromboszcz (w trakcie)

dr Maciej Dudziak (w trakcie)

dr Jan Wasiewicz

dr Karolina Golinowska

dr Tomasz Żaglewski

dr Michał Mokrzan

dr Piotr Fabiś

dr Ewa Kwiatkowska

dr Zbigniew Szmyt

dr Małgorzata Jankowska

dr Andrzej Bełkot

dr Marcela Kościańczuk

dr Cezary Kościelniak

dr Katarzyna Majbroda

dr Andrzej Sarnacki