Pomoc materialna

Najważniejsze informacje

Stypendium może otrzymać student, znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
O przyznanie stypendium można ubiegać się po ukończeniu I roku.
Studenci I roku, którzy są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych również mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.
Stypendium można otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca.

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej od października do czerwca, ale pomoc może zostać przyznana wyłącznie na okres od miesiąca złożenia kompletnego wniosku. Dotyczy to również sytuacji, gdy student w ciągu okresu, na jaki przyznano mu pomoc występuje o jej rozszerzenie (zwiększenie). Taki wniosek musi zostać złożony na nowym formularzu, a student zwolniony jest z obowiązku ponownego składania innych dokumentów, które już są w posiadaniu Uczelni. Wniosek już rozpatrzony nie może być poprawiany w celu rozszerzenia zakresu pomocy. Wnioski o świadczenia pomocy socjalnej należy składać w Biurze Obsługi Studentów.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (v. 20191009).

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy w Biurze Obsługi Studentów.
Stypendium można otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Biurze Obsługi Studentów.
Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą się ubiegać o miejsce w jednym z 5 uniwersyteckich Domów Studenckich. Miejsce przyznawane jest na cały rok akademicki.

Dom Studencki Babilon

Koszt: od 360 zł/ miesiąc

Dom studencki „BABILON” położony jest w bardzo cichej, zielonej okolicy. Od centrum Poznania dzieli go zaledwie jeden przystanek tramwajowy. Budynek w całości wyposażony jest w sieć internetową. Dostępne są pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, wyposażone w lodówkę i podstawowe meble. DS „BABILON” posiada pralnię, suszarnię, rowerownię, siłownię i pokoje nauki. Wspólne kuchnie przyczyniają sie do integracji studentów różnych narodowości.

Dom Studencki Jowita

Koszt: od 440 zł/ miesiąc

Dom Studencki „Jowita” to akademik usytuowany w pobliżu Dworca Głównego PKP oraz dużego węzła komunikacji miejskiej. Dostępne są pokoje jedno- i dwuosobowe. Do dyspozycji mieszkańców pozostają także pralnia, suszarnia, rowerownia, siłownia oraz pokoje nauki. Dom Studencki „Jowita” posiada 3 pokoje 2-osobowe przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w sieć internetową. W Domu Studenckim Jowita znajduje się również siedziba Biura Parlamentu Samorządu Studentów.

Domy Studenckie Zbyszko i Jagienka

Koszt: od 460 zł/ miesiąc

Domy Studenckie Zbyszko oraz Jagienka znajdują się w centrum Poznania. Są to nowoczesne kompleksy mieszkalne, mieszczące pokoje dwuosobowe oraz jednoosobowe (przystosowane również dla osób z niepełnosprawnością). Dodatkowym atutem tych akademików jest spokojna okolica oraz zielone otoczenie, oferujące przyjazny klimat spędzania czasu ze znajomymi czy nauki na świeżym powietrzu w czasie sesji.

Dom Studencki Hanka

Koszt: od 600 zł/ miesiąc

Dom Studencki Hanka znajduje się w samym sercu Poznania przy al. Niepodległości 26. Jest jednym z najstarszych akademików w mieście. W wyremontowanej „Hance” znajduje się nowoczesna sala teatralna oraz sala wielofunkcyjna, przeznaczona do prób, konferencji i wykładów, wraz z zapleczem i eleganckim foyer. Na parterze mieści się między innymi restauracja stylizowana na bibliotekę. W budynku funkcjonować będzie również Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, nowoczesna siłownia, pomieszczenia rekreacyjno-sportowe oraz część administracyjna. Akademik „Hanka” w Poznaniu jest siedzibą teatru Maski.

Szczegółowe informacje dostępne są na http://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie.