Zgłaszanie publikacji pracowników Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa do Bazy Wiedzy UAM

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2020/2021 Rektora UAM z dnia 9 września 2020 roku w sprawie centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracownicy UAM zobowiązani są do zgłaszania (nie później niż w terminie 30 dni od ukazania się) informacji o opublikowanych osiągnieciach naukowych wraz z plikami cyfrowymi (jeśli to konieczne).

Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy do redaktora wydziałowego Bazy Wiedzy na adres anna.robaszkiewicz@amu.edu.pl:

W przypadku publikacji w otwartym dostępie prosimy o dołączanie pliku lub linku publikacji.


Baza Wiedzy UAM dostępna jest pod adresem https://researchportal.amu.edu.pl
BW UAM