Zgłaszanie publikacji pracowników Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa do Bazy Wiedzy UAM

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2020/2021 Rektora UAM z dnia 9 września 2020 roku w sprawie centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracownicy UAM zobowiązani są do zgłaszania (nie później niż w terminie 30 dni od ukazania się) informacji o opublikowanych osiągnieciach naukowych wraz z plikami cyfrowymi (jeśli to konieczne).

Prosimy o zgłaszanie publikacji za pomocą formularza zgłoszeniowego w Bazie Wiedzy (instrukcja) lub przesyłanie wypełnionych formularzy do redaktora wydziałowego Bazy Wiedzy na adres anna.robaszkiewicz@amu.edu.pl:

W przypadku publikacji w otwartym dostępie prosimy o dołączanie pliku lub linku publikacji.


W Bazie Wiedzy UAM możliwe jest już zgłaszanie osiągnięć i aktywności zawodowych.

Aktualne instrukcje dostępne na  stronie: https://researchportal.amu.edu.pl/VideoTutorials.seam?lang=pl

Drzewo aktywności zawodowych (Baza Wiedzy UAM)


Baza Wiedzy UAM dostępna jest pod adresem https://researchportal.amu.edu.pl
BW UAM