erasmus WAiK

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Z wyjazdów w ramach Erasmusa mogą również korzystać nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni.

Wyjazdy na praktyki |  Wyjazdy na studia |  Wyjazdy pracowników

Zasady ubiegania się o wyjazd:

  • Rekrutacja kandydatów odbywa się na poszczególnych wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacja prowadzona jest w systemie USOSweb. Nabór kandydatów na rok akademicki 2024/2025 w Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa rozpocznie się w marcu 2024 roku.
  • Wyjazd odbywa się na Uczelnię, z którą współpracuje nasz wydział.
  • Szczegółowych informacji udzielają wydziałowym administrator lub koordynator programu Erasmus+

Wydziałowy koordynator programu Erasmus:

prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer; e-mail: sztajers@amu.edu.pl

dyżur: wtorek 10.00 – 11.30 (budynek C, pok. 7; dziekanat)

Wydziałowy administrator programu Erasmus:

mgr Joanna Nowaczyńska; e-mail: nowaasia@amu.edu.pl