Studia I stopnia (licencjackie)

Etnologia

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii oraz antropologii kulturowej i społecznej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych przestrzennie i czasowo formach, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka. Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z zaawansowaną wiedzą przekazać podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę otwartości i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program obejmuje także praktyczną naukę szeregu umiejętności niezbędnych dla przeprowadzenia badań jakościowych, jak i innowacyjne metody z zakresu fieldrecordingu oraz technik pisarskich i filmowych. Studia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświatowych, turystycznych i mediach, a także wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing), i gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (samorządy lokalne, pogranicza kulturowe, praca z uchodźcami, imigrantami). W trakcie studiów organizowane są wyjazdy na badania terenowe, podczas których jest możliwość nauczenia się realizowania projektu badawczego, gromadzenia danych i rejestrowania badanych zjawisk oraz opracowywania materiału.

Kulturoznawstwo

Siła „perspektywy kulturoznawczej”, do której nasi absolwenci odwołują się tak chętnie, to interdyscyplinarna orientacja tych studiów. Zapewnia ona erudycję, ale i krytyczne spojrzenie na zjawiska kultury. Specyficzne usytuowanie studiów kulturoznawczych między naukami humanistycznymi i społecznymi gwarantuje szeroki punkt widzenia i znaczną elastyczność. Profesjonalna aktywność w dziedzinie kultury nie musi oznaczać zamykania się w wąskich niszach - gruntowane wykształcenie humanistyczne – może przydawać się w wielu obszarach zawodowej aktywności. Dlatego proponujemy wielorakie ścieżki studiowania, które pozwolą na indywidualny dobór przedmiotów składających się na takie obszary jak animacja kultury, krytyka artystyczna, kultura partycypacji i aktywizmu czy kultura popularna.

Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze to studia, które pogłębiają znajomość różnych typów widowisk i przedstawień (historycznych i współczesnych), co pozwala zrozumieć społeczne zjawiska zachodzące w coraz silniej steatralizowanym współczesnym świecie. Konieczne jest do tego łączenie punktów widzenia wielu różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, muzykologii, psychologii, socjologii, wiedzy o mediach – co czyni z teatrologii dziedzinę wyjątkowo otwartą i rozwijającą. To także studia, które pozwalają na zdobycie konkretnych praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w wielu obszarach kultury poprzez udział w warsztatach, realizację własnych projektów teatralnych, czy ukończenie wyjątkowej, jedynej w kraju specjalizacji kuratora projektów performatywnych.