Data publikacji w serwisie:

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Polskiego od 2007 roku przyznaje stypendia naukowe, które są zachętą i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.  Termin składania wniosków upływa 20 października br.

Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i wnioskiem dostępne są na stronie: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.