Data publikacji w serwisie:

Krótkie wyjazdy zagraniczne dla pracowników WAiK w ramach programu Erasmus+

W ramach postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy zagraniczne Erasmus+ dla pracowników Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa w roku 2022-2023 w terminie do 25.10.2022 roku wpłynęły cztery wnioski, które poddano ocenie w gronie komisji złożonej z członków kolegium dziekańskiego WAiK oraz koordynatora Erasmus+ na WAiK. Po analizie wniosków zgodnie z kryteriami wskazanymi w zasadach postępowania - miejsca przyznano w następującym porządku: prof. UAM dr Izabella Main (Instytut Antropologii i Etnologii), dr Patryk Lichota (Katedra Teatru i Sztuki Mediów), miejsce rezerwowe: prof. UAM dr hab. Cezary Kościelniak (Instytut Kulturoznawstwa).