Data publikacji w serwisie:

Cykl „Czytanie muzyki - rozmowy otwarte”

W ramach działalności Centrum Badań nad Kulturą Muzyczną uruchamiamy cykl spotkań pt. „Czytanie muzyki - rozmowy otwarte”, którego celem jest upowszechnienie przejawów kultury muzycznej w jak najszerszym kontekście. Cykl jest adresowany do wszystkich zainteresowanych pracowników naszego Wydziału.

Zaproszenie na pierwszą rozmowę przyjął prof. UW dr hab. Szymon Paczkowski z Instytutu Muzykologii UW. Tematem, wokół którego będzie krążyć pierwsza rozmowa cyklu, dotyczy pasji skomponowanych przez Johanna Sebastiana Bacha. W XVIII wieku były one prezentowane w Wielki Piątek, nasze spotkanie natomiast planujemy tuż przed - czyli w Wielki Wtorek 30 marca o godz. 16.00. Wielki Tydzień to czas szczególny w naszej kulturze, który w muzyce europejskiej pozostawił trwały ślad w postaci utworów pasyjnych. W sposób naturalny kojarzą nam się one przede wszystkim z twórczością Johanna Sebastiana Bacha. I dlatego pragniemy przyjrzeć się tym dziełom w sposób bardziej świadomy, jednocześnie zapraszając wszystkich do czynnego uczestnictwa. Moderatorem spotkania będzie prof. UAM dr hab. Alina Mądry.

Link do spotkania: https://tinyurl.com/czytaniemuzyki

prof. UW dr hab. Szymon Paczkowski

Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego nieprzerwanie od roku 1987. Gościnie wykładał również m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (Eberhards Karls Universtität Tübingen), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Karola w Pradze, a także w City University of New York i Juilliard School of Music w Nowym Jorku (2013).

Jest autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych o międzynarodowej recepcji, w tym dwóch książek: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (1998) oraz Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha (2012), przetłumaczonej na język angielski i opublikowanej przez wydawnictwo Rowman & Littlefield w serii Contextual Bach Studies (2016).

Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych aspektach historii kultury muzycznej od wieku XVII po wiek XIX, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru teorii i estetyki muzyki epoki baroku oraz historii opery. Jest też intensywnie zaangażowany w badania nad kulturą muzyczną Polski i Saksonii w czasach tzw. unii polsko- saskiej za panowania w Rzeczypospolitej Augusta II i Augusta III.

W środowisku muzycznym pozostaje uznanym specjalistą w zakresie muzyki baroku (w szczególności jako znawca muzyki J.S. Bacha) oraz opery XIX-wiecznej (w szczególności Ryszarda Wagnera). Jest członkiem komitetu naukowego międzynarodowej grupy badawczej Bach Network, członkiem American Bach Society oraz Neue Bach-Gesellschaft w Lipsku.

W latach 1999-2001 był dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.