Publiczne obrony doktoratów

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra ROBERTA RYDZEWSKIEGO

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12 października 2020 roku, o godz. 12.00 w Collegium Historicum Novum (Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7) w sali im. Józefa Burszty (2.121) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Rydzewskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: The ‘Refugee Crisis’ - an Anthropological Case Study of the Serbian Part of the Western Balkan Route „Kryzys migracyjny” - antropologiczne studium przypadku serbskiej części szlaku bałkańskiego.

Promotor w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. Michał Buchowski

Promotorka pomocnicza:

dr hab. prof. UAM Natalia Bloch

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (prof. Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Izabela Wagner (prof. Collegium Civitas)

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym i odbędzie się w języku polskim.

Przewodniczący komisji doktorskiej
dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal

Rozprawa doktorska dostępna jest w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM (ul. Ratajczaka 38/4040; www.repozytorium.amu.edu.pl)

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim