Przewodnicząca:

  • Ewelina Ebertowska
Wiceprzewodnicząca:
  • Elżbieta Kowalska

Członkowie:

  • Oliwia Olesiejuk
  • Franciszek Chwałczyk

Delegatka do Sejmiku Doktorantów: Ewelina Ebertowska