Przewodniczący:

Wiceprzewodnicząca:

Członkowie:

Przedstawiciel do Rady Szkoły Nauk Humanistycznych: Franciszek Chwałczyk

Delegatka do Sejmiku Doktorntów: Aleksandra Skowrońska