Wybory 2024 - 2028

Komunikat ws. przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadający stopień doktora do Rady Naukowej Dyscyplin

 • Zgodnie ze Statutem UAM, połowę przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadający stopień doktora w Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa stanowią osoby o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej wykorzystywanych w ewaluacji dyscypliny naukowej, którą reprezentują, w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok wyborów. W razie potrzeby właściwa komisja dokonuje zaokrąglenia wymaganej liczby przedstawicieli w górę.
  Lista przedstawicieli o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej ustalona przez podmiot wskazany w § 44 ust. 2 Statutu UAM:
  1. Rydzewski Robert
  2. Boni Zofia
  3. Juskowiak Piotr
  4. Smykowski Mikołaj
  5. Kaczmarek Łukasz
  6. Woroch Adrianna
  7. Goździak Elżbieta Maria
  8. Iwanicki Juliusz Aleksander
  Dodatkowo w skład Rady w poszerzonym składzie wchodzą:
  1. Czajka Łukasz
  2. Markiewicz Miłosz
  3. Ana Ruxandra

Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej:

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów na UAM znajdują się na stronie: https://amu.edu.pl/uniwersytet/wybory2024